Bestyrelsesudvalg

Flugtskydningsudvalg - Varetager: NFC.
Bent T. Hansen, Henrik Demant, Claus T. Hansen.

Riffeludvalg – Varetager: Nørre Esterbølle, Lejbølle, Combiskydning
Flemming Møllgaard, Peter Quist, Ejner Lyshøj Søgård, Per Bo Sørensen.

Medieudvalg - Varetager: Hjemmeside, blad, annoncer, foreningsmeddelelser
Flemming Møllgaard, Claus T. Hansen og Frank Buthler

Arrangementudvalg - Varetager: Bukketræf, foredrag, familie, fest, jagthornsblæsning.
Hele bestyrelsen.

Fællesudvalg - Varetager: Samarbejde med øvrige jagtforeninger, incl. rævejagt
Flemming Møllgaard, Frank Buthler, og Peter Quist.

Skydevognsudvalg - Varetager: Udlejning af skydevogn, Vilde duer
Lars Hansen, Henrik Demant og Claus T. Hansen

Nyjægerudvalg - Varetager: initiativer omkring nyjægere, jagttegnskursus
Martin S. Andersen, Claus T. Hansen

Hjortelaugs repræsentant - Varetager: Nordfyns Hjortelaugs styregruppe
Carsten S. Hansen

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/