Bestyrelsesudvalg

Flugtskydningsudvalg
Varetager: NFC.

Bent T. Hansen, Lars Hansen, Kenneth Christensen, Michael Nielsen, Martin Stjernholm Andersen, Henrik Demant.

Riffeludvalg
Varetager: Nørre Esterbølle, Lejbølle, Combiskydning
Martin S. Andersen, Peter Quist, Flemming Møllgaard, Per Bo Sørensen.

Medieudvalg

Varetager: Hjemmeside, blad, annoncer, foreningsmeddelelser
Per Bo Sørensen, Flemming Møllgaard, Nicolaj H. Buthler, Michael Nielsen og Frank Buthler 

Faunaudvalg

Varetager: Rævejagt, rævegrave, vildtager
Carsten Hansen, Henrik Demant, Kenneth Christensen og Bent T. Hansen.

Arrangement udvalg
Varetager: Foredrag, bukketræf, familie, fest, jagthornsblæsning.
Hele bestyrelsen.

Fællesudvalg
Varetager: Samarbejde med øvrige jagtforeninger
Per Bo Sørensen, Flemming Møllgaard, Carsten Hansen, Frank Buthler

Skydevognsudvalg
Varetager: Udlejning af skydevogn, Vilde duer
Carsten Hansen, Kenneth Christensen, Lars Hansen, Henrik Demant.

Nyjægerudvalg
Varetager: initiativer omkring nyjægere, jagttegnskursus
Martin S. Andersen, Flemming Møllgaard, Kenneth Christensen, Michael Nielsen. 

Hundeudvalg 
Varetager: Hundetræning 
Carsten Hansen, Peter Quist.

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/