Vedtægter

Vedtægter

 

På de efterfølgende 5 sider er der en scannet kopi af de originale vedtægter vedlagt.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/