Bestyrelses referater

På bestyrelses møder fra 2012 blev det vedtaget at alle referater fra bestyrelsesmøderne bliver offenliggjort på nettet i en konklusions udgave.

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/