Du er her. VVJ > Nyheder > NFC Repræsentantskabsmøde

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde

NFC

Klubhuset på NFC

Tirsdag den 6-10 2015 kl.19.30

 

 1.  Valg af dirigent.

 2.  Valg af stemmetællere.´

 3. Formandens beretning.

 4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab.

 5. Fremlæggelse af budget for det kommende år.

 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

 7. Indkommet forslag
  Forslag fra Peter Batiste vedr. kalender på hjemmesiden

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Bogense Land & Strandjagtforening    Steen L. Thomsen og  Poul Skov

 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisor supplean
  På valg er følgende:   Karsten Hollesen  og Frank Buthler
  Suppleant                   Karsten Nielsen

 10. Fastsættelse af næste års repræsentantskabsmøde
  (Evt. 11 okt. 2016 kl. 19.30)

 11. Evt. 

  Af hensyn til brød/kaffe bestilling, er der sidste frist for tilmelding den 3. okt. 2015 til Morten Madsen 2045 6544 eller Allan Hansen 2171 3640

  PBV.
  Steen Lentz Thomsen