Du er her. VVJ > Nyheder > Møde om ny struktur i Danmarks Jægerforbund

Ny struktur i Danmarks Jægerforbund?


Informationsmøde om udviklingen af en ny struktur i Danmarks Jægerforbund
Sted: Ringe Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe
Tidspunkt: Tirsdag den 6. november 2018 kl. 19.00 til 21.30
Tilmelding: Konstitueret kredsformand, Ejgil V. Jensen Mail: evj@fritid.tele.dk
Tilmeldings frist: Senest den 27. oktober 2018
Mødet er åbent for alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund. Mødet er arrangeret af kreds 5, som er vært ved en kop kaffe/the.
Kredsens repræsentanter i Strukturudvalget, vil på mødet fortælle om arbejdet og status i udvalget, med henblik på at få medlemmernes input og kommentarer til det videre arbejde.
Udgangspunktet for arbejdet i Strukturudvalget er fremtiden og dem og det, Danmarks Jægerforbund er sat i verden for at virke for. Arbejdet i Strukturudvalget er derfor ikke en bagudrettet kritik af det bestående, men en aktiv holdning og stillingtagen til det kommende.
Vel mødt!