Du er her. VVJ > Bestyrelse > Bestyrelses udvalg

Bestyrelsesudvalg

Flugtskydningsudvalg
Varetager: NFC.

Bent T. Hansen, Ulrik Jørgensen, Lars Møllegård, Martin Stjernholm Andersen

Riffeludvalg

Varetager: Nørre Esterbølle, Lejbølle / Korsholm, indskydning / mærkeskydning
Hans Erik Hansen, Martin S. Andersen, Peter Quist, Per Bo Sørensen.

Medieudvalg

Varetager: Hjemmeside, blad, annoncer, foreningsmeddelelser
Per Bo Sørensen, Flemming Møllgaard, Nicolaj H. Buthler, Frank Buthler

Faunaudvalg

Varetager: Rævejagt, rævegrave, vildtager
Lars Møllegaard, Carsten Hansen, Henrik Demant  og Bent T. Hansen.

Arrangement udvalg
Varetager: Film, foredrag, bukketræf, familie, fest, jagthornsblæsning.
Per Bo Sørensen, Flemming Møllgaard, Henrik Demant, Carsten Hansen, Nicolaj H. Buthler, Peter Qvist, Hans Erik Hansen, Frank Buthler

Fællesudvalg
Varetager: Samarbejde med øvrige jagtforeninger
Per Bo Sørensen, Flemming Møllgaard, Carsten Hansen, Frank Buthler

Skydevognsudvalg
Varetager: Udlejning af skydevogn, Vilde duer
Carsten Hansen, Lars Møllegård, Ulrik Jørgensen, Henrik Demant, Hans Erik Hansen

Nyjægerudvalg
Varetager: initiativer omkring nyjægere, jagttegnskursus
Hans Erik Hansen, Carsten Hansen, Martin S. Andersen, Flemming Møllgaard.